Silmama Webáruház Általános Üzleti Feltételei

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Silmama webáruház üzemeltetője, az ANSZO Kft. (2131 Göd, Babits Mihály u. 23. továbbiakban: Silmama) a webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következő törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe: az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirol.

2. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Silmama kezelje a személyes adataikat. Silmama kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Silmama ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

3. Silmama a Felhasználói számára lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák.

4. A felhasználói adatokba kizárólag Silmama erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A megrendelés során felvett adatokat kizárólag a vásárlás teljesítésének céljából tároljuk és használjuk fel. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mailcímet is) a Silmama harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

5. Silmama minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6. Silmama mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

7. Silmama nem vállal felelősséget azon oldalak tartalmáért és működéséért, amelyek a honlapon elhelyezett hivatkozásokon keresztül érhetők el.